Tìm việc Thương Mại/xuất Nhập Khẩu trong tháng 04/2020 (386 việc làm) - Trang 5

Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
41. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sunwood Vina
42. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Sunwood Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH City Focus Lighting
43. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Flamingo Group
44. Chuyên Viên Mua Hàng Flamingo Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
47. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Viko
48. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Viko
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Viko
49. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Nhập Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Viko
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH KCC
50. Nhân Viên Sales Admin Công ty TNHH KCC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần TM-DV-SX Hương Thủy
51. Nhân Viên Admin Nhãn Hàng Công ty Cổ Phần TM-DV-SX Hương Thủy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần TM-DV-SX Hương Thủy
52. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ Phần TM-DV-SX Hương Thủy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH THG S&S
53. Nhân Viên Logistic (Logistic Staff) Công Ty TNHH THG S&S
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH S.F.Express
54. Nhân Viên Vận Hành Công Ty TNHH S.F.Express
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hồng Hạnh
55. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Hồng Hạnh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
56. Nhân Viên Thu Mua CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
57. Trưởng Bộ Phận Thương Vụ Công Ty Liên Doanh Phát Triển Tiếp Vận Số 1
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Bigstar
58. Nhân Viên Vận Đơn Công Ty TNHH Một Thành Viên Bigstar
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
59. Nhân Viên Chứng Từ Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
60. Nhân Viên Khai Hải Quan Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat