Tuyển dụng 533 việc làm Xây Dựng/kiến Trúc trong tháng 11/2019 - Trang 3

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Công Hà
21. Kỹ Sư Kết Cấu Thép - Làm Việc Tại Văn Phòng Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Công Hà
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 39
22. Chuyên Viên Kiểm Soát Chi Phí & Hợp Đồng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 39
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngôi Sao Đỏ
23. Kỹ Sư Hiện Trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngôi Sao Đỏ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngôi Sao Đỏ
24. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngôi Sao Đỏ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Xây lắp Trung Tây Nguyên
25. Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Công ty TNHH Xây lắp Trung Tây Nguyên
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 39
26. Chuyên Viên MEP Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 39
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
34. Thiết Kế Giám Sát Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam
35. Đấu Thầu - Dự Toán Chi Phí (Procurement - Cost Estimation) Công Ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
36. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Đại Phú Mỹ
37. Chỉ Huy Trưởng Công Ty Cổ phần Đại Phú Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ phần Đại Phú Mỹ
38. Giám Sát Công Trình Công Ty Cổ phần Đại Phú Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
39. Giám Sát Công Trình Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam
40. Nhân Viên Tư Vấn Thiết Kế (Design Consultant - Spec Staff) Công ty TNHH LIXIL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat