Tuyển dụng 66 việc làm Windows Phone tại Thanh Hóa trong tháng 11/2019 - Trang 2

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Quan Minh
11. Thủ Kho Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Quan Minh
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Thực Phẩm Phú Gia – ITC (Pic Food)
12. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty CP Thực Phẩm Phú Gia – ITC (Pic Food)
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
13. Cửa Hàng Trưởng Ninomaxx Khu Vực Miền Bắc Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần nông sản Phú Gia
14. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần nông sản Phú Gia
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Newhope Hà Nội - Chi Nhánh Thanh Hóa
15. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Newhope Hà Nội - Chi Nhánh Thanh Hóa
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam
16. Điều Phối Viên (AP Coordinator) Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử R&M - Realme Việt Nam
17. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử R&M - Realme Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế...
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử R&M - Realme Việt Nam
18. Chuyên Viên Đào Tạo (Trainer) Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử R&M - Realme Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa...
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
19. Giám Đốc Dịch Vụ Ngân Hàng Ưu Tiên Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
PECI Vietnam Ltd
20. Kỹ Sư Điện (Electrical Engineer) PECI Vietnam Ltd
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
21. Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Sản Phẩm Bảo Hiểm - Đầu Tư Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Nghệ An...
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
22. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
23. Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
24. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Thái Bình...
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 21 triệu VNĐ
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
25. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
26. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
27. Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Lào Cai...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
28. Phó Phòng Khách Hàng Cá Nhân Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Lào Cai...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
29. Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
30. Phó Giám Đốc Chi Nhánh Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat