Tìm việc Windows Phone tại Hậu Giang trong tháng 01/2020 (14 việc làm)

Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
1. Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng (Văn Phòng Tại Cần Thơ) Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
 • Địa điểm:
  Hậu Giang...
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Minh Phát
2. Công Nhân Thi Công Điện Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Minh Phát
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Minh Phát
3. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Minh Phát
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Minh Phát
4. Cán Bộ Kỹ Thuật Điện Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Minh Phát
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Minh Phát
5. Kế Toán Kho Và Tư Vấn Bán Hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Minh Phát
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
7. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân (RBO) - Khu Vực Miền Nam Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Hậu Giang...
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Cửu Long
8. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Cửu Long
 • Địa điểm:
  Hậu Giang...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Cửu Long
9. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Cửu Long
 • Địa điểm:
  Hậu Giang...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Viên Giải Trí Đại Học Võ Trường Toản-VTTU
10. Nhân Viên Trung Tâm Tổ Chức Sự Kiện Công Viên Giải Trí Đại Học Võ Trường Toản-VTTU
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Viên Giải Trí Đại Học Võ Trường Toản-VTTU
11. Nhân Viên Làm Việc Tại Công Viên Nước Công Viên Giải Trí Đại Học Võ Trường Toản-VTTU
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Viên Giải Trí Đại Học Võ Trường Toản-VTTU
12. Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Công Viên Giải Trí Đại Học Võ Trường Toản-VTTU
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
13. Nhân Viên Kinh Doanh Tài Chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
 • Địa điểm:
  Hậu Giang...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
14. Nhân Viên Giao Nhận Hồ Sơ Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
 • Địa điểm:
  Hậu Giang...
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat