Tuyển dụng 60 việc làm truong nhom tại Bắc Giang trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 60 việc làm truong nhom tại Bắc Giang trong tháng 06/2019
Công ty cổ phần TNG Power
2. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần tâm thành phát việt nam
3. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần tâm thành phát việt nam
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Pearl Global
5. Nhân Viên Ie Công ty TNHH Pearl Global
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  07/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Pearl Global
6. Nhân Viên May Mẫu Công ty TNHH Pearl Global
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  31/05/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Pearl Global
7. Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Pearl Global
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  31/05/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Văn phòng Generali Việt Nam tại Hà Nội
8. Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng Văn phòng Generali Việt Nam tại Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
9. [Bắc Giang] Hành Chính Tổng Hợp Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
10. [Bắc Giang] Chuyên Viên Nhân Sự Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
11. [Sơn Động] Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
13. Giám Sát Bán Hàng Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
14. Giám Đốc/Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thị Trường Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
15. Giám Đốc Miền Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH NEO Optical
16. Nhân Viên Kỹ Thuật Máy CNC Công ty TNHH NEO Optical
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ferroli Asean
17. Nhân Viên Kinh Doanh Nam Định, Bắc Giang Công ty TNHH Ferroli Asean
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công ty Vĩnh Cát (TNHH)
18. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Vĩnh Cát (TNHH)
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  02/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Trường Quốc tế Success Academy
19. Trợ Giảng Trường Quốc tế Success Academy
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Trường Quốc tế Success Academy
20. Giáo Viên Trường Quốc tế Success Academy
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Chat