Tìm việc Toàn Thời Gian tại Quảng Nam trong tháng 12/2019 (72 việc làm)

Hotel Royal Hoi An
1. Thực Tập Sinh Quản Trị (Fo Management Trainee) Hotel Royal Hoi An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
2. [Quảng Ngãi] Nhân Viên Coca - Cola Thời Vụ Tết Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi...
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
3. [Quảng Nam] Nhân Viên Coca - Cola Thời Vụ Tết Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
4. Nhân Viên Thu Ngân (Cashier) Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
5. [Miền Trung] Nhân Viên Coca - Cola Thời Vụ Tết Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
 Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
6. Nhân Viên Thu Mua Đồng Nguyên Liệu Công ty CP Điện và Chiếu sáng Phú Thắng
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Khách Sạn Toàn Cầu
7. Kĩ Thuật Viên Spa Công Ty TNHH Đầu Tư Khách Sạn Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Khách Sạn Toàn Cầu
8. Nhân Viên Đặt Phòng Công Ty TNHH Đầu Tư Khách Sạn Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Khách Sạn Toàn Cầu
9. Nhân Viên Buồng Phòng Công Ty TNHH Đầu Tư Khách Sạn Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Khách Sạn Toàn Cầu
10. Giám Sát Buồng Phòng Công Ty TNHH Đầu Tư Khách Sạn Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hotel Royal Hoi An
11. Nhân Viên Lễ Tân (Receptionist) Hotel Royal Hoi An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Khách Sạn Toàn Cầu
12. Nhân Viên Buồng Phòng Ca Đêm Công Ty TNHH Đầu Tư Khách Sạn Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Three Star Metal Work's Việt Nam
13. Nhân Viên Hàn Gia Công Công ty TNHH Three Star Metal Work's Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Tnhh Mtv Nhà Máy Ethanol Quảng Nam
14. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty Tnhh Mtv Nhà Máy Ethanol Quảng Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Hotel Royal Hoi An
15. Financial Controller (Task Force) Hotel Royal Hoi An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
16. Nhân Viên Lễ Tân Đêm (Night Receptionist) Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
17. Nhân Viên Bếp Á/Âu Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
18. Quản Lý Marketing (Marketing & PR Manager) Palm Garden Beach Resort & Spa - Hoi An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hội An Focus
19. Kiểm Toán Đêm (Night Auditor) Công ty Cổ phần Hội An Focus
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hội An Focus
20. Kỹ Thuật Viên Spa Công ty Cổ phần Hội An Focus
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat