Tuyển dụng 620 việc làm Thương Mại/xuất Nhập Khẩu trong tháng 11/2019 - Trang 9

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
81. Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Services) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH EMW Việt Nam
82. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH EMW Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vonmax Industrial Việt Nam
83. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Vonmax Industrial Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
84. Nhân Viên Hiện Trường Logistic Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH KATOLEC VIỆT NAM
85. Nhân Viên Mua Hàng (Purchase Staff) CÔNG TY TNHH KATOLEC VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
86. [Tân Bình] Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Services) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 16 triệu VNĐ
Tập đoàn Kim Tín
87. Nhân Viên Chứng Từ Mua Hàng Nội Tập đoàn Kim Tín
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Tập đoàn Kim Tín
88. Nhân Viên Mua Hàng Nhập Khẩu Tập đoàn Kim Tín
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Tập đoàn Kim Tín
89. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Khẩu Tập đoàn Kim Tín
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
90. Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service In Forwarder) CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
91. Forwarding Manager CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
92. Thực Tập Sinh Ngành Giao Nhận Vận Tải CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
93. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Service In Forwarder) CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
94. Nhân Viên Bán Hàng CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
95. Nhân Viên Thực Tập XNK CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
96. Thực Tập Ngành Freight CÔNG TY TNHH OLIVIN LOGISTICS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
97. Nhân Viên Ops - Hiện Trường Logistics Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
98. Demand And Supply Planning Manager Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đảo Hải Sản
99. Trợ Lý Ngành Hàng Công Ty TNHH Đảo Hải Sản
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Alimex
100. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Alimex
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat