Tìm việc Thương Mại/xuất Nhập Khẩu trong tháng 02/2020 (417 việc làm) - Trang 8

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
71. Nhân Viên Mua Hàng Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
72. Chuyên Viên Mua Hàng Nội Địa Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
73. Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam
74. Nhân Viên Phòng Cung Ứng Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
75. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
76. Trưởng Nhóm Mua Hàng Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
77. Trưởng Nhóm Tìm Kiếm Sản Phẩm Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bạn Và Tôi
78. Nhân Viên Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bạn Và Tôi
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang
79. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Trầm Hương Hoàng Giang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Lương Thực Bình Minh
80. Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Công ty Cổ Phần Lương Thực Bình Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
81. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng Công ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cồ Phần Secoin
82. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty Cồ Phần Secoin
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Rita Võ
83. Nhân Viên Admin Nội Thất PBC Công Ty TNHH Rita Võ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Vật Liệu Chịu Lửa Resoco
84. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Vật Liệu Chịu Lửa Resoco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
85. Quản Lý Bộ Phận Mua Hàng (Purchasing Section Manager) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  22 - 30 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
86. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  11 - 17 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
87. Quản Lý Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử (Assistant Manager Of The E - Commerce Project) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng
88. Nhân Viên Phòng Định Mức Và Cái Tiến Công Ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng
 • Địa điểm:
  Sóc Trăng
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng
89. Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Công Ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng
 • Địa điểm:
  Sóc Trăng
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH TM - DV Tín Thăng
90. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH TM - DV Tín Thăng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat