Tuyển dụng 699 việc làm Thương Mại/Xuất Nhập Khẩu trong tháng 07/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 699 việc làm Thương Mại/Xuất Nhập Khẩu trong tháng 07/2019 - Trang 5
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
41. [Bình Dương] Nhân Viên Logistics (Logistics Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
42. [Long An] Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
43. [Bình Thạnh] Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
44. Nhân Viên Giao Nhận Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. Nhân Viên Giao Nhận Xuất Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. [Đồng Nai] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Senior Import/Export) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
47. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import/Export Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
48. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
49. Nhân Viên Logistics (Logistics Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. [Long An] Nhân Viên Chứng Từ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty CP Tư Vấn và Giải Pháp Tiếp Vận ANSLOG
52. Nhân Viên Tư Vấn Thủ Tục Hải Quan Và Vận Chuyển Quốc Tế Công ty CP Tư Vấn và Giải Pháp Tiếp Vận ANSLOG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cọc Ống Kiến Hoa - Đất Việt
53. Nhân Viên Vật Tư Công Ty TNHH Cọc Ống Kiến Hoa - Đất Việt
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Doanh Nghiệp Tư Nhân Bánh Kẹo á Châu
54. Nhân Viên Sales Admin Doanh Nghiệp Tư Nhân Bánh Kẹo á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ TNT – TNT LOGS CO., LTD
55. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ TNT – TNT LOGS CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. [HN] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Logistics Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH INAHVINA
57. Nhân Viên Văn Phòng (Sale Assistant) Công ty TNHH INAHVINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
58. Chuyên Viên Mua Hàng - Thực Phẩm, Nông Sản Công ty Cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế
59. Nhân Viên Mua Hàng Công ty Cổ Phần Thương Hiệu Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa
60. Nhân viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH SX Bao Bì Dương Vinh Hoa
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat