Tuyển dụng 620 việc làm Thương Mại/xuất Nhập Khẩu trong tháng 11/2019 - Trang 10

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
91. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Trong Nước Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
92. [Tân Bình] Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Services) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
93. [Tân Bình] Dịch Vụ Khách Hàng (Hàng Air Xuất) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Stella Leather Goods
94. Nhân Viên Thu Mua (Sourcing Staff) Công ty TNHH Stella Leather Goods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
95. Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (Export Sales Executive) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
96. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH DV & TM Quốc Tế Nam Trung
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
97. Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Và Trợ Lý Phiên Dịch Nhật - Việt Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
UPS Viet Nam
98. Brokerage Rater UPS Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần I-Service Việt Nam
99. Nhân Viên Kế Toán Mua Hàng Công ty Cổ phần I-Service Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
100. Nhân Viên Sales Mảng Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Tnhh Olive
101. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty Tnhh Olive
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần quốc tế Homefarm
102. Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần quốc tế Homefarm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
103. Thực Tập Sinh Chứng Từ Giao Nhận Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
104. Nhân Viên Dịch Vụ Visa Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
105. Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Vận Tải Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
106. Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
107. Nhân Viên Hiện Trường Thủ Tục Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
108. Nhân Viên Chứng Từ (CS Data) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
109. Nhân Viên Chứng Từ Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
110. Nhân Viên Chứng Từ Cước Tàu Biển Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chat