Tìm việc Thương Mại Quốc Tế trong tháng 12/2019 (50 việc làm) - Trang 4

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG (ALS)
31. Trưởng Bộ Phận Quản Lý Chất Lượng Hệ Thống CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG (ALS)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Haluva
32. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Haluva
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hóa Dược Quốc Tế Hà Nội
33. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Hóa Dược Quốc Tế Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC TÚ
34. Nhân Viên Dịch Thuật Và Dịch Vụ Visa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC TÚ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại An Phước
35. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại An Phước
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật
36. Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cát Hải
37. Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cát Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty CP Woodsland
38. Nhân Viên Khai Báo Hải Quan Công ty CP Woodsland
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty CP Woodsland
39. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty CP Woodsland
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 17 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
40. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Chat