Tìm việc Thủ Kho trong tháng 04/2020 (118 việc làm) - Trang 4

 Kim Hoa Resort
31. Nhân Viên Thủ Kho Kim Hoa Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH YCH - Protrade
32. Inventory Assistant Manager Công ty TNHH YCH - Protrade
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tam Lập
33. Nhân Viên Thủ Kho Công ty TNHH Tam Lập
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Yusen Logistics (Vietnam) Co., Ltd.
34. Nhân Viên Quản Lý Kho Yusen Logistics (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh
35. Thủ Kho Công ty TNHH SX và TM Hằng Quỳnh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
36. Nhân Viên Kho Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
37. Thủ Kho Vật Tư Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nội Thất Nem
38. Thủ Kho Công Trình Công ty TNHH Nội Thất Nem
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Totality
39. Nhân Viên Kho Công Ty TNHH Totality
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Moveo Bình Dương
40. Thủ Kho Công ty Cổ phần Moveo Bình Dương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hà Dũng
41. Nhân Viên Thủ Kho Nguyên Liệu Công Ty TNHH Hà Dũng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Tử Ming Hao
42. Nhân Viên Văn Phòng Kho Công Ty TNHH Điện Tử Ming Hao
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
43. Nhân Viên Kho Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam
44. Nhân Viên Thủ Kho Công Ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công
45. Nhân Viên Kho Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thành Công
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gonzales Việt Nam
46. Thủ Kho ( Storekeeper ) Công Ty TNHH Gonzales Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam
47. Nhân Viên Thủ Kho Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
48. Nhân Viên Thủ Kho & Hành Chánh Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GREEN TG
49. Thủ Kho / Tổ Trưởng Kho CÔNG TY TNHH GREEN TG
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
50. Nhân Viên Quản Lý Kho Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat