Tìm việc Thiết Kế trong tháng 12/2019 (606 việc làm) - Trang 4

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
31. Nhân Viên Thiết Kế CAD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh
32. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
33. Quản Lí Thiết Kế CAD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
34. [HCM] Quản Lý Bộ Phận Thiết Kế CAD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
35. [HCM] Nhân Viên Thiết Kế CAD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. [Quận 1, HCM] Nhân Viên Thiết Kế CAD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. Nhân Viên Thiết Kế CAD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. Quản Lý Bộ Phận Thiết Kế CAD Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. [HCM] Nhân Viên Thiết Kế Web Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
40. TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ TEM NHÃN BAO BÌ SẢN PHẨM Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
42. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
43. [Quận 3] Web Design Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
44. Designer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. [Thủ Đức, HCM] Kỹ Sư Thiết Kế Máy Tự Động Fa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
46. Thiết Kế Chế Bản Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
48. [Quận 3] Web Design Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Băng Nhung
49. Kĩ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Ty Cổ Phần Băng Nhung
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Anp Tech
50. Thiết Kế Khuôn - Jig Công Ty TNHH Anp Tech
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat