Tìm việc Sinh Viên/thực Tập tại Thái Bình trong tháng 12/2019 (1 việc làm)

Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
1. [Miền Bắc] Nhân Viên Coca - Cola Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
  • Địa điểm:
    Hà Nội...
  • Thời hạn:
    03/01/2020
  • Mức lương:
    5 - 6 triệu VNĐ
Chat