Tuyển dụng 2 việc làm Sinh Viên/thực Tập tại Bình Dương trong tháng 11/2019

Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd
2. Thực Tập Sinh Nhân Sự ( HR Trainee ) Tiger Drylac Vietnam Co., Ltd
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    04/12/2019
  • Mức lương:
    7 - 12 triệu VNĐ
Chat