Tìm việc Scala toàn thời gian tại Bắc Ninh trong tháng 04/2020 (248 việc làm)

Công ty TNHH Goertek Vina
2. Trưởng Phó Phòng Sản Xuất Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
3. Trưởng Phòng Cấp Cao Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
4. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
5. Trưởng Phòng Cấp Cao Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
7. Kỹ Sư Công Nghệ Ie/Pe Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bắc Ninh Work
9. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Bắc Ninh Work
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 11 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nhật
10. Công Nhân Cơ Khí Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
11. [Bắc Ninh] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nông Nghiệp Và Phân Bón Hữu Cơ Inari
12. Leader Thị Trường, Quản Lí Vùng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nông Nghiệp Và Phân Bón Hữu Cơ Inari
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nông Nghiệp Và Phân Bón Hữu Cơ Inari
13. Leader Thị Trường, Quản Lí Vùng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nông Nghiệp Và Phân Bón Hữu Cơ Inari
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bắc Ninh Work
14. [Goertek Vina] Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Bắc Ninh Work
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
15. Giao Dịch Viên (Teller) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
16. Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
17. Chuyên Gia Tư Vấn Bảo Hiểm Cá Nhân - Doanh Nghiệp (Bis) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Quốc tế T.A.T
18. Quản Lý Mua Hàng Công ty TNHH Quốc tế T.A.T
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
19. [Bắc Ninh] Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
20. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Hợp Tác Ngân Hàng SCB Khu vực Miền Bắc Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 30 triệu VNĐ
Chat