Tuyển dụng 1707 việc làm Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 1707 việc làm Sản Xuất trong tháng 07/2019 - Trang 4
Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường
31. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường
32. Nhân Viên KCS ( Nam ) Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường
33. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường
34. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM QT Hải Sản Hoàng Gia
35. Chuyên Viên Điều Phối Hàng Hóa Công ty TNHH TM QT Hải Sản Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. Nhân Viên QC (Fresher) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. [Hải Dương] Quản Lý Bộ Phận Khuôn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. [Bắc Ninh] Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. [Hải Dương] Manager Bộ Phận Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Seiki Innovations VietNam co., ltd
40. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Seiki Innovations VietNam co., ltd
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
41. [Bình Dương] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
42. (Bến Cát) Quản Lý Bộ Phận Khuôn Đúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
43. Phó Phòng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
44. [Bình Dương] Nhân viên kế hoạch sản xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. [Bình Dương] QA Manager tiếng Anh tốt Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. [Bình Dương] Quản Lý QC Ngành Thép Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
47. [Long An] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
48. [Bình Dương] Nhân Viên Quản Lý Ca Bộ Phận Ép Nhựa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
49. [Đồng Nai] Phó Phòng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. Quản Lý Bộ Phận Khuôn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 40 triệu VNĐ
Chat