Tìm việc Sản Xuất trong tháng 02/2020 (1038 việc làm) - Trang 2

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [HCM] Nhân Viên Bộ Phận Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Phúc
12. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng (Chuyên Viên Iso) Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Binh Dương] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
15. Bến Tre - Chuyên Viên Vận Hành Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam
16. Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất (Me) Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
17. [Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài Di Động Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
18. Kỹ Sư Hóa Hữu Cơ ( Chuyên Viên R&D Ngành Hóa Mỹ Phẩm) Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần In Trần Phú
19. Chuyên Viên Tiền Lương (Chuyên Về Định Mức Lao Động) Công ty Cổ phần In Trần Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Step Up English Center
20. R&D Assistant Step Up English Center
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
21. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng (QA) Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
22. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC) Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. [Đồng Nai] Nhân Viên R&D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
24. [Nhơn Trạch, Đồng Nai] Nhân Viên R&D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hà Nội
25. Nhân Viên Cơ Điện Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hà Nội
26. Nhân Viên KCS Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. [Nhơn Trạch] Nhân Viên R&D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. [Nhon Trach] Nhân Viên R&D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Victory International (Việt Nam)
29. Nhân Viên IE (Thuộc Ngành Giầy Da Nữ) Công Ty TNHH Victory International (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. [Biên Hòa] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Chat