TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 5 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Long An trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 5 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Long An trong tháng 04/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
1. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - INTERHOUSE LA

* Kế hoạch sản xuất + thống kêNhận đơn hàng từ công trình và các phòng ban liên quan, lên kế hoạch sản xuất theo tháng và tuần dựa trên tính toán năng lực sản xuất của nhà máy cho từng bộ phận trong ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
2. Trưởng Bộ Phận Kế Hoạch & QS - INTERHOUSE LA

Tổ chức và điều hành bộ phận kế hoạchTham gia thực hiện kế hoạch cho CT/ Dự ÁnLập dự toán cho đơn hàng hoặc Dự án Thực hiện các kế hoạch của BGĐ/NMTính giá thành SP Chịu trách nhiệm điều hành ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Hà Ân Long An
3. Nhân Viên Kế Hoạch - Hà Ân Long An

Lập kế hoạch sản xuất Theo dõi tiến độ sản xuất Theo dõi tiến độ Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất Chi tiết trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Lạc Long
4. Nhân Viên Kế Hoạch - Lac Long Co.,Ltd

 Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch vật tư của bộ phận được phân công.Theo dõi tiến độ mua hàng theo các kế hoạch đã chuyển bộ phận mua hàng, và kế hoạch vật tư trong khi sản xuấtQuản lý các thông - [xem chi tiết]

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MON
5. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - MON

Lập/ kiểm tra các kế hoạch sản xuất tháng, tuần, ngày. Theo dõi và hiệu chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo các hạn mức tồn kho an toàn cho nhà máy. Phản hồi lịch sản xuất và thời gian đáp ứng cho cá ... - [xem chi tiết]

Chat