Tuyển dụng 5 việc làm Dự Án/kế Hoạch tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 11/2019

Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
1. Chuyên Viên Thương Mại/Đấu Thầu Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
2. Chuyên Viên Điều Phối Dịch Vụ/ Điều Phối Dự Án Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
3. Kỹ Sư Dự Án - Dự Án Đấu Nối & Chạy Thử Công Trình Dầu Khí Biển Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
4. Chuyên Viên Kế Hoạch Dự Án Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
5. Trưởng Nhóm Dự Án (Project Lead/Site Development/Transformation) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Chat