Tuyển dụng 278 việc làm Quản Lý Điều Hành trong tháng 09/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 278 việc làm Quản Lý Điều Hành trong tháng 09/2019 - Trang 5
Vietnam Découverte - Agence de voyages
41. Điều Hành Vietnam Découverte - Agence de voyages
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần thời trang Thanh Hằng( Đầu Tư Thanh Hằng)
42. Cửa Hàng Trưởng Công ty cổ phần thời trang Thanh Hằng( Đầu Tư Thanh Hằng)
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  29/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tư vấn và Giáo dục Quốc tế Việt Nam Singapore
43. Phó Giám Đốc Điều Hành (Deputy Operations Manager) Công ty Cổ phần Tư vấn và Giáo dục Quốc tế Việt Nam Singapore
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo & Tuyển Dụng Nhân Sự SHD
44. Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo & Tuyển Dụng Nhân Sự SHD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo & Tuyển Dụng Nhân Sự SHD
45. Giám Đốc Kinh Doanh Công ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo & Tuyển Dụng Nhân Sự SHD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
46. Quản Lý Hoạt Động (Operations Manager) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo & Tuyển Dụng Nhân Sự SHD
47. Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo & Tuyển Dụng Nhân Sự SHD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Yuanta Securities
48. Giám Đốc Ngân Hàng Đầu Tư (Head Of Investment Banking) Yuanta Securities
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 101 triệu VNĐ
An Lan Hospitality
49. Trưởng Nhóm Phục Vụ (Captain Restaurant) An Lan Hospitality
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
50. Trưởng Nhóm Sản Xuất (Production Team Leader) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH British Council
51. Giám Sát Tại Hội Đồng Anh (Invigilators At The British Council In Vietnam) Công ty TNHH British Council
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
52. Chuyên Viên Quản Lý Chuyên Môn Mầm Non - Bán Trú Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Serenity Holding Việt Nam
53. Giám Đốc Tài Chính (Finance Manager ) Công ty TNHH Serenity Holding Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY BÁNH ĐỒNG TIẾN
54. Trưởng Chi Nhánh CÔNG TY BÁNH ĐỒNG TIẾN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
MegaCEO Group
55. Giám Đốc Chi Nhánh (Branch Director) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  44 - 55 triệu VNĐ
MegaCEO Group
56. Giám Đốc Xưởng Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  41 - 46 triệu VNĐ
CÔNG TY BÁNH ĐỒNG TIẾN
57. Quản Đốc Xưởng Sản Xuất CÔNG TY BÁNH ĐỒNG TIẾN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Classic Fine Foods
58. Chuyên Viên Bán Hàng Classic Fine Foods
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
59. Giám Đốc Sản Xuất ( Production Director ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  22/10/2019
 • Mức lương:
  27 - 35 triệu VNĐ
 Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
60. Quản Lý Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Nhật Công ty Giáo dục & Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 22 triệu VNĐ
Chat