Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa QA/Test tại Hà Giang. Có 138 việc làm QA/Test trong tháng 07/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa QA/Test tại Hà Giang. Có 138 việc làm QA/Test trong tháng 07/2019 - Trang 2
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
11. Tester Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cố Phần phần mềm Softmart
12. Nhân Viên Kiểm Thử Chất Lượng (Tester) Công ty Cố Phần phần mềm Softmart
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
13. Senior Tester Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH HotTab Việt Nam
14. Kỹ Sư Kiểm Tra Sản Phẩm Công ty TNHH HotTab Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Giáo Dục Tinh Vân
15. QA Lead Công Ty CP Giáo Dục Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
 Designveloper
17. Software Tester (QC) Designveloper
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
 Công ty TNHH TLSOFT
18. Tester Web Công ty TNHH TLSOFT
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  14 - 28 triệu VNĐ
Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel
19. Junior Quality Control Engineer I Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viettel Telecom
20. Kỹ Sư Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Viettel Telecom
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kloon
21. Kiểm Thử Viên (Cao Cấp, Trung Cấp) Công Ty TNHH Kloon
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
22. Tester Manager Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  18 - 22 triệu VNĐ
TRANSCOSMOS TECHNOLOGIC ARTS CO., LTD
23. Tester Senior TRANSCOSMOS TECHNOLOGIC ARTS CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ominext Jointstock Company
24. Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng (Japanese Quality Control Engineer) Ominext Jointstock Company
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
25. Tester Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Punch Entertainment
26. Technical QA Công ty TNHH Punch Entertainment
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cybozu Việt Nam
27. Software QA Engineer Công Ty TNHH Cybozu Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn G
28. Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Tester) Công ty Cổ phần Tập đoàn G
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tester Việt
29. Senior Tester Công Ty TNHH Tester Việt
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
CO-WELL ASIA Co .,LTD
30. QA/Tester Leader (Tiếng Nhật) CO-WELL ASIA Co .,LTD
 • Địa điểm:
  Hà Giang
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  18 - 27 triệu VNĐ
Tìm kiếm liên quan
Chat