Tìm việc Pha Chế Cafe (Barista) trong tháng 04/2020 (20 việc làm) - Trang 3

Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội
21. Nhân Viên Bán Hàng Thu Ngân Paris Baguette Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
22. [Bigc An Phú - Quận 2] Nhân Viên Quầy Coffee Shop Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
23. [Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
24. [Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
25. [Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Lê Thành Coffee
26. Nhân Viên Pha Chế Lê Thành Coffee
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Dìn Ký
27. Nhân Viên Pha Chế Công TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Dìn Ký
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Khách Sạn Nesta Cần Thơ
28. Nhân Viên Pha Chế Khách Sạn Nesta Cần Thơ
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thanh Thảnh
29. Nhân Viên Pha Chế Công Ty TNHH Thanh Thảnh
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Dalat Wonder Resort
30. Nhân Viên Pha Chế (Bartender) Dalat Wonder Resort
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH VIlla Sông SG
31. Nhân Viên Pha Chế Công Ty TNHH VIlla Sông SG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Phổ Đình
32. Pha Chế Công ty TNHH MTV Phổ Đình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ben Coffee House
33. Nhân Viên Thu Ngân Kiêm Pha Chế Công ty TNHH Ben Coffee House
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Khách Sạn X2 Vibe Việt Trì
34. Nhân Viên Pha Chế Khách Sạn X2 Vibe Việt Trì
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Bibee
35. Nhân Viên Bán Cafe Mang Đi Bibee
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist
36. Nhân Viên Pha Chế Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty cổ phần hướng nghiệp Á ÂU
37. Giảng Viên Ngành Pha Chế Công ty cổ phần hướng nghiệp Á ÂU
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
38. [Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
39. [Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội
40. Nhân Viên Pha Chế Paris Baguette Hà Nội Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat