TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 993 việc làm Quản trị nhân sự/HR trong tháng 03/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 993 việc làm Quản trị nhân sự/HR trong tháng 03/2019
Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
1. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - ĐLT HỢP LUẬT

Soạn văn bản hành chính. Nhập liệu chứng từ,scan chứng từ.Làm hồ sơ liên quan BHXH, SKHĐT, Thuế.Chấm công, tính lương.Việc nội bộ liên quan đến hành chính. - [xem chi tiết]

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG HÀNG HẢI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ LAM SƠN
5. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự - LAM SƠN

1. Công việc nhân sự 1. Theo dõi lao động hàng ngày, theo dõi phép năm, chấm công, tính lương thưởng, phụ cấp, chế độ, thuế, bảo hiểm cho người lao động theo quy chế của công ty và quy định của Pháp l ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
6. Nhân Viên Tuyển Dụng - Cara Diamond Jewelry

Lập kế hoạch tuyển dụng và kế hoạch ngân sách tuyển dụng hàng năm.Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban.Tìm kiếm và khai thác nguồn ứng viên.Dựa vào kế hoạch và chi phí tuyển dụng đã ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần JobsGO
7. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự - JobsGO

Lên kế hoạch  tuyển dụng nhân sự trong công ty,  dảm nhiệm các công việc trong quy trình tuyển dụng (Đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn, đào tạo) Tiếp nhận nhân sự mới và phối hợp các phòng ban ... - [xem chi tiết]

KizCiti - Thành phố Hướng nghiệp
8. Chuyên Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo (Yêu Cầu Kinh Nghiệm) - KizCiti - Thành phố Hướng nghiệp

Công tác Tuyển dụng: + Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và báo cáo tuyển dụng tuần, tháng, quý, năm và phát sinh thực tế công việc. + Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch hoặc phát sinh đột xuất ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Bánh Ngọt Thu Hương
9. Chuyên Viên Tuyển Dụng - Thu Huong Bakery

* Trách nhiệm: Đảm bảo, duy trì đủ số lượng nhân sự vận hành tại khối cửa hàng và phòng ban Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty 1. Lập kế hoạch tuyển dụng: Xác định vị trí cần tuyển theo ... - [xem chi tiết]

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ HƯNG LAND
10. Nhân Viên Nhân Sự - MỸ HƯNG LAND

1. Tuyển dụng, đào tạo đánh giá nhân lực; 2. Giải quyết quyền lợi cho người lao động 3. Xây dựng các chính sách cho người lao động 4. Quản lý toàn bộ hồ sơ lao động của công ty và quản lý lao động 5. ... - [xem chi tiết]

Chat