Tìm việc Nhân Sự/hành Chính toàn thời gian tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020 (541 việc làm) - Trang 9

Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
81. Thư Ký Ban Lãnh Đạo Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ants Programmatic
82. Trưởng Nhóm Nhân Sự Ants Programmatic
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty OTTOGI HÀ NỘI
83. Nhân Viên Quản Trị Hành Chính Nhân Sự Công Ty OTTOGI HÀ NỘI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia
84. Chuyên Viên C&B Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia
85. Nhân Viên Lễ Tân Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
86. Trợ Lý Ban Giám Đốc CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
87. Chuyên Viên Đào Tạo Và Phát Triển (Training And Development Specialist) Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
88. Thư Ký Kiêm Phiên Dịch Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN VIETLAND
89. Chuyên Viên Tuyển Dụng CÔNG TY TNHH TM DV PHÁT TRIỂN VIETLAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần IHANOI
90. Nhân Viên Lễ Tân Công ty Cổ phần IHANOI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng
91. Nhân Viên Lễ Tân Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Nha khoa Kim - Ngô Quyền
92. Chuyên Viên Hành Chính Nha khoa Kim - Ngô Quyền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
93. Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Hành Chính (Receptionist Cum Admin) Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THREE BOND VIỆT NAM
94. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự CÔNG TY TNHH THREE BOND VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty SACOMBANK-SBJ
95. Chuyên Viên Nhân Sự Công ty SACOMBANK-SBJ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ô Tô Và Thiết Bị Chuyên Dùng Sao Bắc
96. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Ô Tô Và Thiết Bị Chuyên Dùng Sao Bắc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV One Health
97. Chuyên Viên Nhân Sự Công ty TNHH MTV One Health
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
98. Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần K-Decor
99. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần K-Decor
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần K-Decor
100. Chuyên Viên Tuyển Dụng – Đào Tạo Công Ty Cổ Phần K-Decor
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat