Tìm việc Mysql tại Long An trong tháng 01/2020 (155 việc làm) - Trang 7

Tổng Công Ty Liksin
61. Nhân Viên Cơ Điện Tổng Công Ty Liksin
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 8 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Liksin
62. Nhân Viên Chế Bản (Xử Lý File) Tổng Công Ty Liksin
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công Ty Liksin
63. Nhân Viên Vận Hành Máy In Offset Tổng Công Ty Liksin
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vina Eco Board
64. Kỹ Sư Tự Động Hóa Công Ty TNHH Vina Eco Board
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xơ Tổng Hợp Hải Thiên
65. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Xơ Tổng Hợp Hải Thiên
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP SX và KD Phân Bón Bình Điền 2
66. Kỹ Sư / Cử Nhân Cơ Khí Công Ty CP SX và KD Phân Bón Bình Điền 2
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty CP SX và KD Phân Bón Bình Điền 2
67. Kỹ Sư / Cử Nhân Chuyên Về Hóa Môi Trường Công Ty CP SX và KD Phân Bón Bình Điền 2
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nông Hải
68. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Nông Hải
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
MegaCEO Group
69. Trưởng Phòng Máy (Machine Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
70. [Long An] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
71. [KCN Long Hậu, Long An] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
72. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
73. [Long An] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
74. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
75. [Long An] Quản Lý Sản Xuất Xưởng Gia Công Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
76. [Cần Giuộc, Long An] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
77. Kê Toán Kiêm Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
78. Nhân Viên Admin Kiêm Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
79. [ Cần Giuộc] Nhân Viên Hành Chính Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Chat