Tuyển dụng 284 việc làm Mysql tại Long An trong tháng 10/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 284 việc làm Mysql tại Long An trong tháng 10/2019 - Trang 6
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
51. Tổ Trưởng Tổ Lắp Ráp Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
53. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. [Long An] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
57. [Long An] Tổ Trưởng Tổ Lắp Ráp Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
58. [Long An] Nhân Viên Kiểm Tra Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
59. [Long An] Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí/ Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
60. Nhân Viên QC Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
61. [Long An] Nhân Viên Kiểm Tra QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
62. Nhân Viên Giám Sát Chất Lượng Ống / Cuộn Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
63. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
64. Nhân Viên Điện Công Nghiệp Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
65. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
66. Trợ Lí Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên (Arm) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
67. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (RM) - Khu Vực Miền Nam Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
68. [Long An] Tổ Trưởng Tổ Lắp Ráp Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
69. Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân (Cso) - Khu Vực Miền Nam Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
70. Chuyên Viên Hỗ Trợ Bảo Hiểm (TIA)  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat