Tìm việc Mysql tại Long An trong tháng 01/2020 (166 việc làm) - Trang 6

Yujin Vina Kreves Co. Ltd
51. Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Mẫu (Designer) Yujin Vina Kreves Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
52. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
53. Nhân Viên Văn Phòng Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
54. Thực Tập Sinh Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
55. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
56. Nhân Viên QA Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
57. Nhân Viên Sản Xuất Và Kiểm Soát Chất Lượng (Production And Quality Control) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
58. Công Nhân Tạp Vụ Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
59. Công Nhân Hàn Cắt/Bốc Xếp Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Clio VINA
60. Kỹ Sư Vận Hành Máy Ép Nhựa Công Ty TNHH MTV Clio VINA
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Clio VINA
61. Kế Toán Trưởng (Chief Acountant) Công Ty TNHH MTV Clio VINA
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn thép không gỉ Tiến Đạt
62. Nhân Viên Truyền Thông Tập đoàn thép không gỉ Tiến Đạt
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn thép không gỉ Tiến Đạt
63. Kiểm Soát Nội Bộ Tập đoàn thép không gỉ Tiến Đạt
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
64. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
65. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
66. Trợ Lý Giám Đốc Phòng QC Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
67. Chuyên Viên ISO Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
68. Nhân Viên An Toàn Lao Động HSE Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
69. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
70. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat