Tìm việc Mysql tại Long An trong tháng 01/2020 (155 việc làm) - Trang 5

Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
41. Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
42. Nhân Viên Kho Phụ Tùng Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
43. Chuyên Viên Hành Chánh Nhân Sự Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
44. Lao Động Phổ Thông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tập đoàn Tuấn Ân
45. Phó Ban Quản Trị Rủi Ro Tập đoàn Tuấn Ân
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
46. Nhân Viên Bảo Vệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
47. Nhân Viên Kế Toán Kho Giá Thành Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
48. Nhân Viên Giám Sát Kho Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
49. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Production Control Staff) Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
50. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
51. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
52. Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự Công Ty TNHH SX DV & TM Dệt Win Win
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
53. Trưởng Bộ Phận May (Section Leader (Sewing Department) ) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
54. Nhân Viên Bảo Trì & Kỹ Thuật Máy Dệt Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
55. Software Developer Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
56. Nhân Viên Nhập Liệu Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
57. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Executive) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
58. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Service Officer) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
59. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Yujin Vina Kreves Co. Ltd
60. Trưởng Phòng QA Yujin Vina Kreves Co. Ltd
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Chat