Tìm việc Mysql tại Long An trong tháng 01/2020 (153 việc làm) - Trang 2

Công Ty Cổ Phần Đtpt & Tv BĐS Tâm Toàn Thắng
11. Nhân Viên Pha Chế (Bartender) Công Ty Cổ Phần Đtpt & Tv BĐS Tâm Toàn Thắng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Long An] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Long An] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Long An] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đtpt & Tv BĐS Tâm Toàn Thắng
17. Bếp Trưởng Nhà Hàng Công Ty Cổ Phần Đtpt & Tv BĐS Tâm Toàn Thắng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Con Cưng
18. [ Cân Đước - Long An] Nhân Viên Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Con Cưng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  4 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Con Cưng
19. [ Đức Hòa - Long An] Nhân Viên Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Con Cưng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
21. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân (RBO) - Khu Vực Miền Nam Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc - Tập Đoàn Kangaroo
22. [Long An] Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc - Tập Đoàn Kangaroo
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Khuôn Chính Xác Minh Đạt
23. Chuyên Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Khuôn Chính Xác Minh Đạt
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
24. Nhân Viên Giám Sát Chất Lượng Ống / Cuộn Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
25. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vina One
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat