Tuyển dụng 264 việc làm mysql tại Long An trong tháng 10/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 264 việc làm mysql tại Long An trong tháng 10/2019 - Trang 2
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Long An] Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Executive) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Long An] Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Executive) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Cần Giuộc] Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Executive) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
16. Nhân Viên Điều Phối Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Long An] Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  19 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Long An] Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ (HCNS) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. [Long Hậu] Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  19 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
22. [Long An] Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  18 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
24. [Long An] Nhân viên dịch vụ khách hàng Anh-Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Kim Ngưu Piano
25. Nhân Viên Giao Nhận Công ty TNHH MTV Kim Ngưu Piano
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Kim Ngưu Piano
26. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH MTV Kim Ngưu Piano
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Kim Ngưu Piano
27. Nhân Viên Sửa Chữa Công ty TNHH MTV Kim Ngưu Piano
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
29. Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. Nhân Viên Lắp Ráp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Chat