Tuyển dụng 28 việc làm mysql tại Hòa Bình trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 28 việc làm mysql tại Hòa Bình trong tháng 07/2019
Colonna Việt Nam
1. Nhân Viên Kinh Doanh (Sale Executive) Colonna Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Sakuko Việt Nam
2. Quản Lý Siêu Thị - Toàn Quốc Sakuko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế (ILS)
3. Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế (ILS)
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
4. [Hòa Bình] Điều Phối Hàng Và Tiền Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Sakuko Việt Nam
5. [Hòa Bình] Nhân Viên Bán Hàng Sakuko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Sakuko Việt Nam
6. [Hòa Bình] Quản Lý Siêu Thị Sakuko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Sakuko Việt Nam
7. [Ninh Bình] Quản Lý Siêu Thị Sakuko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
8. [Hòa Bình] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á
9. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TNG Power
10. Giám Sát Bán Hàng Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
11. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
12. Giám Đốc Miền Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
13. Giám Đốc/Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thị Trường Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
14. Thủ Kho Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH CNPlus Vina
15. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH CNPlus Vina
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CNPlus Vina
16. Trưởng Phòng Sản Xuất Công ty TNHH CNPlus Vina
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
17. Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
18. Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm (Lab Technician) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
19. Nhân Viên Thu Mua Nguyên Phụ Liệu, Ngành May (Material Purchasing) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
20. IT Senior Staff Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat