Tuyển dụng 179 việc làm Mysql tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 11/2019 - Trang 6

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
51. Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân (CSO) Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Táo Vàng
52. Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại Di Động. Công ty Cổ Phần Công Nghệ Táo Vàng
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu
53. Trình Dược Viên Etc Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
54. Quản Lý Khách Hàng Sản Phẩm Thẻ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
55. Chuyên Viên Thương Mại/Đấu Thầu Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
56. Chuyên Viên Điều Phối Dịch Vụ/ Điều Phối Dự Án Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
57. Nhân Viên An Toàn, Sức Khỏe, Môi Trường (HSE Officer) Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
58. Chỉ Huy Trưởng Thi Công Hàng Hải Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
59. Chỉ Huy Và Giám Sát Thi Công Hàng Hải Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
60. Chuyên Viên Chạy Thử Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
61. Kỹ Sư Dự Án - Dự Án Đấu Nối & Chạy Thử Công Trình Dầu Khí Biển Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
62. Kỹ Sư Điện – Tự Động Hóa Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
63. Chuyên Viên Kỹ Thuật Kết Cấu (Structural Engineer) Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
64. Chuyên Viên Điều Phối Hàng Hải Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
65. Nhân Viên Trưng Bày Sản Phẩm Thời Trang Việt (Ninomaxx - N&M)
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
66. Chuyên Viên Kỹ Thuật Đường Ống Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
67. Chuyên Viên Kế Hoạch Dự Án Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
68. Đốc Công - Tổ Trưởng Thi Công Hàng Hải Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
69. Chuyên Viên Giám Sát Chất Lượng Hàn (QC Welding) Công ty Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tâm Thịnh Vượng
70. Công Nhân Công ty TNHH Tâm Thịnh Vượng
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat