Tuyển dụng 227 việc làm Luật/Pháp Chế trong tháng 08/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 227 việc làm Luật/Pháp Chế trong tháng 08/2019 - Trang 2
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam
11. Chuyên Viên Phòng Kiểm Soát Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
13. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Mảng Kinh Doanh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Hiep & Associates Law Firm
14. Học Việc Nghề Luật Hiep & Associates Law Firm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 5 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
15. [ Lào Cai] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
16. [Lai Châu] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Lai Châu
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
17. [Hòa Bình] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
18. [Thái Nguyên] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Amway Việt Nam
19. Chuyên Viên Pháp Lý ( Legal Specialist) Công ty TNHH Amway Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Kiều Hối Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
20. Kiểm Tra Viên Công ty TNHH MTV Kiều Hối Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
21. Trưởng Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
22. Trợ Lý Chủ Tịch HĐQT(Mảng Pháp Lý Doanh Nghiệp) Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
23. Trợ Lý Chủ Tịch HĐQT (Mảng Đầu Tư) Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - CN Lạc Long Quân
24. Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - CN Lạc Long Quân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SHR Việt nam
25. Chuyên Viên Pháp Chế Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
HẢI VƯƠNG GROUP
26. Nhân Viên Kiểm Soát Tài Chính HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
27. Trưởng Phòng Pháp Lý Kinh Doanh CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
28. Trợ Lý Pháp Lý Kinh Doanh CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
29. Phó Phòng Pháp Chế (Legal Assistant Manager) CN Khu Vực Bắc Bộ - Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Kinderworld Vietnam JSC
30. Giám Đốc Pháp Lý (Legal Manager) Kinderworld Vietnam JSC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat