Tuyển dụng 1 việc làm Lập Kế Hoạch tại Cần Thơ trong tháng 11/2019

CÔNG TY CPDV QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HUNTERVAI
1. Quản Lý Chi Nhánh CÔNG TY CPDV QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HUNTERVAI
  • Địa điểm:
    Hà Nội...
  • Thời hạn:
    29/12/2019
  • Mức lương:
    15 - 20 triệu VNĐ
Chat