Tìm việc Kỹ Thuật Công Nghiệp tại Hải Phòng trong tháng 01/2020 (1 việc làm)

Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
1. Công Nhân Gá Lắp Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hải Phòng
  • Thời hạn:
    12/02/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat