Tìm việc Giáo Dục/đào Tạo trong tháng 02/2020 (168 việc làm) - Trang 6

Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
51. Giảng Viên Ngành Ngôn Ngữ Trung Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
52. Giảng Viên Thiết Kế Đồ Họa. Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
53. Lãnh Đạo Khoa Nhật Bản Học Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
54. Lãnh Đạo Khoa Tiếng Anh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
55. Giảng Viên An Toàn Thông Tin Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
56. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
57. Giảng Viên Ngành Ngôn Ngữ Nhật Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
58. Giảng Viên Ngành Ngôn Ngữ Anh Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
59. Giảng Viên Công Nghệ Thực Phẩm Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
60. Giảng Viên Công Nghệ Phần Mềm Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
61. Giảng Viên Dược Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Phòng tập VShape
62. Huấn Luyện Viên Cá Nhân Phòng tập VShape
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
63. Nhân Viên Viện Đào Tạo Quốc Tế ( Phụ Trách Đào Tạo ) Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Chi nhánh Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam)
64. Tư Vấn Giáo Dục (Education Counsellor) Chi nhánh Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chuột Túi Đỏ
65. Giáo Viên Tiếng Anh (English Teacher) Công ty TNHH Chuột Túi Đỏ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm anh ngữ Eagle Education
66. Giáo Viên Tiếng Anh Trung tâm anh ngữ Eagle Education
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Giáo Dục Eso
67. Giáo Viên Tiếng Anh Công Ty Phát Triển Giáo Dục Eso
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  3 - 10 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
68. Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Tư Vấn Tuyển Sinh) Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Trung Tâm Anh Ngữ Ms Hoa Đà Nẵng
69. Giáo Viên Tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ Ms Hoa Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Trung Tâm Anh Ngữ Ms Hoa Đà Nẵng
70. Tư Vấn Tuyển Sinh Trung Tâm Anh Ngữ Ms Hoa Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 30 triệu VNĐ
Chat