Tuyển dụng 32 việc làm Giao Dịch Viên Ngân Hàng trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 32 việc làm Giao Dịch Viên Ngân Hàng trong tháng 06/2019
Cat Tuong International Trading Service Company Limited
1. Việc Làm Thêm Tại Nhà Lương 4 - 10 Triệu Cat Tuong International Trading Service Company Limited
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chi nhánh Công Ty TNHH R-Box Việt Nam tại Hà Nội
2. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Shinhan Bank Chi nhánh Công Ty TNHH R-Box Việt Nam tại Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
3. Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
4. Nhân Viên Hành Chính - Phòng Thu Hồi Nợ Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Ngân hàng HSBC Việt Nam
5. Trợ Lý Ngân Hàng Cao Cấp (Premium Banking Assistant) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
6. Trưởng Phòng Quan Hệ (Premier Relationship Manager) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
7. Giao Dịch Viên Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
8. Giao Dịch Viên Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
9. Chuyên Viên Giao Dịch Điện Tử Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
10. Giao Dịch Viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Phú Yên
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
11. Giao Dịch Viên Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
12. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
13. Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
14. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp SME Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu tại Đà Nẵng
15. Cán Bộ Kế Toán/Giao Dịch Viên Chi nhánh Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu tại Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
16. Cán Bộ Kế Toán Giao Dịch Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
17. Phó Phòng Giao Dịch Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
18. Trưởng Phòng Giao Dịch Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín( Sacombank)
19. Giao Dịch Viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín( Sacombank)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat