Tìm việc Fullstack tại Đồng Nai trong tháng 01/2020 (328 việc làm) - Trang 8

Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
71. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC Staff) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
72. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
73. Nhân Viên Kiểm Hàng Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
74. Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
75. Kế Toán Thanh Toán Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
76. Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
77. Trưởng Phòng Qa & QC/ Qa & QC Manager Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
78. Nhân Viên Sale Admin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
79. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (QA/QC) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
80. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
81. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
82. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
83. Nhân Viên Bảo Trì Điện - Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
84. Trưởng Phòng Qa/Qc CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
85. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
86. Nhân Viên Sale CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
87. Quản Lý Thu Mua Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
88. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
89. Nhân Viên IT CÔNG TY TNHH Giải Pháp Điện Tử Đông Việt
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
90. Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Chat