Tìm việc Fullstack tại Đồng Nai trong tháng 01/2020 (323 việc làm) - Trang 4

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
31. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
32. Thủ Kho Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Đông Sơn
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
33. Trợ Lý Giám Sát Sản Xuất (Production Assistant Supervisor) Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
34. Quản Trị Viên (Admin) Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
35. Nhân Viên Sản Xuất (Production Staff) Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
36. Kỹ Thuật Viên Tự Động Hóa (Assistant Supervisor) Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
37. Nhân Viên Phòng Lab Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
38. Thông Dịch Viên Tiếng Anh Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
39. Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
40. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
41. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
42. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sao Mai
43. Kế Toán Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sao Mai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Masan Nutri-Science (Proconco & Anco)
44. Giám Sát Kiểm Soát Chất Lượng Nhà Máy Premix Công Ty TNHH Masan Nutri-Science (Proconco & Anco)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
45. Giám Sát Thu Mua Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
46. Tổ Trưởng Chuyền May Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
47. Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
48. Giám Sát Nhân Sự Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
49. Thợ Phụ Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viet Products Corp.
50. Thợ Gỗ Công Nghiệp Viet Products Corp.
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat