Tìm việc Dịch Vụ trong tháng 02/2020 (1399 việc làm) - Trang 10

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sala Land
91. Nhân Viên Tư Vấn Bđs Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sala Land
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
92. [Bình Định] Trợ Lý Trưởng Phòng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH W2Solution Việt Nam
95. [TTS] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT NGÀNH IT Công ty TNHH W2Solution Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
96. Trợ Lý Cho Trưởng Phòng Người Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
97. [Bình Định/Gấp] Trợ Lý Cho Trưởng Phòng Người Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
98. [Bình Dương] Nhân Viên Giấy Tờ Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
100. [Quận 7] Japanese Admin/Assistant Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 12 triệu VNĐ
The Odys Hotel
101. Giám Sát Lễ Tân The Odys Hotel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
103. [Bình Định] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
104. THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN QUỐC Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
105. [Bình Chánh] Biên Phiên Dịch Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
106. Nhân Viên Thiết Kế Nữ Trang 3D (CAD) Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Lộc Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
107. [Bình Chánh] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
108. Japanese Admin/Accounting/Hr Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Cham Spa & Massage
109. Kỹ Thuật Viên Spa Và Massage Cham Spa & Massage
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
110. [HCM] Phiên Dịch Nhà Máy Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 19 triệu VNĐ
Chat