Tìm việc Dau Thau Xoa Trung tại Quảng Ninh trong tháng 01/2020 (70 việc làm) - Trang 3

Paradise Vietnam
21. Nhân Viên Phục Vụ Paradise Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Paradise Vietnam
22. Lễ Tân Khách Sạn Paradise Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Paradise Vietnam
23. Nhân Viên Điện Nước Paradise Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Paradise Vietnam
24. Thùy Thủ - Lái Xuồng Paradise Vietnam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH OBBO
25. Nhân Viên IT Công ty TNHH OBBO
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Hạ tầng Delta
26. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Hạ tầng Delta
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Hạ tầng Delta
27. Kỹ Sư Hiện Trường Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Hạ tầng Delta
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH OBBO
28. Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH OBBO
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH OBBO
29. Nhân Viên Chia Bài Công ty TNHH OBBO
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
30. Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt, Bảo Trì, Sửa Chữa Thang Máy Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH OBBO
31. Nhân Viên Phiên Dịch Công ty TNHH OBBO
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
32. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Quảng Ninh
33. Kỹ Sư Thủy Lợi Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Quảng Ninh
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH OBBO
34. Nhân Viên Lễ Tân Công ty TNHH OBBO
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  4 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
35. Nhân Viên Quản Lý Vệ Sinh Và Chất Lượng Sản Phẩm Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần nền móng Đua Fat
36. Nhân Viên Kế Toán Kho Công ty cổ phần nền móng Đua Fat
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
37. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
38. Nhân Viên Sửa Chữa Thang Máy Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
39. Nhân Viên Bảo Trì Thang Máy Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
40. Kỹ Sư Kinh Doanh Dự Án Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat