Tìm việc Công Nghệ Thông Tin tại Hưng Yên trong tháng 02/2020 (4 việc làm)

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
1. IT Infrastructure Engineer - Home Electronics Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
2. IT Staff Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
3. IT System Developer Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
4. Nhân Viên Thương Mại Điện Tử Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat