Tìm việc Công Nghệ Thông Tin tại Hà Nội trong tháng 03/2020 (451 việc làm) - Trang 6

Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc
51. Fullstack Developer (NodeJs/Javascript/Vue/Php/Python) Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
52. [Hà Nội] Nodejs Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
53. C++ Engineer (Biết Lập Trình Trên Android, Ios) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/06/2020
 • Mức lương:
  14 - 42 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
54. [Cầu Giấy, HN] Senior Node.js Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  16 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
55. [Cầu Giấy, HN] Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. [Nam Từ Liêm] PM Section Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  70 - 80 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cộng Cà Phê
57. Chuyên viên IT Công Ty TNHH Cộng Cà Phê
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
58. [Đông Anh, HN] Phó Phòng IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Techasians
59. Lập Trình Viên Java Công ty Cổ phần Techasians
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Techasians
60. Lập Trình Front - End Công ty Cổ phần Techasians
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Techasians
61. Lập Trình IOS Công ty Cổ phần Techasians
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
62. [Đống Đa, HN] Kỹ Sư Cầu Nối Mảng Ai Và Data Sciences Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  45 - 55 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ SOTA Việt Nam
63. Lập Trình Viên React Native Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ SOTA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
64. Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm (Test) Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
65. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 28 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
66. Frontend Developer Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  16 - 32 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
67. Lập Trình Viên C# Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  16 - 32 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
68. Nhân Viên Bảo Hành Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 19 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
69. Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Rabiloo
70. Android Developer Công ty TNHH Rabiloo
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Chat