Tìm việc Công Nghệ Thông Tin tại Hà Nội trong tháng 04/2020 (378 việc làm) - Trang 5

Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Sự Việt Nam
41. [Đống Đa - Hoang Luxury] Nhân Viên Kĩ Thuật Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Sự Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thương Đô
42. Nhân Viên React Native Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thương Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
44. [Thanh Xuân, Hà Nội] Android Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  16 - 35 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Contech
45. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Công Nghệ Contech
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. [Hà Nội] Junior Frontend Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Suplo Việt Nam
47. Nhân Viên Triển Khai Dịch Vụ Công Ty Cổ Phần Suplo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Mực In Toàn Anh
48. Nhân Viên Sửa Chữa Máy In, Máy Tính, Máy Photocopy Công Ty TNHH Mực In Toàn Anh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
49. [Nam Từ Liêm] PM Section Manager Mảng IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/06/2020
 • Mức lương:
  70 - 80 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. [Cầu Giấy] Data Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/06/2020
 • Mức lương:
  18 - 48 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Katri
51. Nhân Viên IT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Katri
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
52. [Nam Từ Liêm] - Kỹ Sư Cầu Nối Tiếng Nhật ( Mảng Prouduct Social Marketing) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  48 - 60 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc
53. Frontend Developer (Javascript/VueJS) Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
54. [Nam Từ Liêm] Ios Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 38 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
55. [Hà Nội] - Web Apps Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  18 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. [Đống Đa] - Brse Mảng Ai, Big Data Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  42 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
57. [Đống Đa] - Data Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Dyno Việt Nam
58. Tester Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Dyno Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
59. [Hà Nội] 2D Game Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
60. Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat