Tìm việc Cơ Khí trong tháng 01/2020 (296 việc làm) - Trang 9

Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
81. Giám Sát Tài Sản (Property Supervisor) Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa
82. Công Nhân Cơ Khí Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Văn phòng đại diện - Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam
83. Nhân Viên Bảo Trì Văn phòng đại diện - Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
84. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
85. Kỹ Sư Cơ Khí Trung Tâm R&D Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Powercentric
86. Giám Đốc Kỹ Thuật Công Ty TNHH Powercentric
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Toàn Phát
87. Nhân Viên Vận Hành Bảo Trì Công Ty TNHH Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
88. Thiết Kế Kỹ Thuật (Mechanical Design Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Viễn Thông Công Nghệ Số SOHO
89. Nhân Viên Kỹ Thuật Thi Công Hệ Thống Thông Gió Công ty TNHH Giải Pháp Viễn Thông Công Nghệ Số SOHO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
90. Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanical Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
91. Phó Giám Đốc Dự Án Thành Phần (Component Project Deputy Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
92. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
93. Kỹ Sư (Engineering Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
94. Kỹ Sư Khuôn Dập Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hương Liệu Và Nguyên Liệu Thực Phẩm Hoàng Anh
95. Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Phụ Trợ Công Ty TNHH Hương Liệu Và Nguyên Liệu Thực Phẩm Hoàng Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hương Liệu Và Nguyên Liệu Thực Phẩm Hoàng Anh
96. Nhân Viên Vận Hành Máy Công Ty TNHH Hương Liệu Và Nguyên Liệu Thực Phẩm Hoàng Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
97. Quản Lý Sản Xuất CRM (CRM Production Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  46 - 57 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
98. Kỹ Sư (Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam
99. CAD Operator Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
100. Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm Chất Lượng (Quality Lab Technician) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat