Tìm việc Cơ Khí toàn thời gian trong tháng 04/2020 (259 việc làm) - Trang 13

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
121. Giám Sát Bộ Phận Kĩ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
122. [Đồng Nai] Thiết Kế Và Bảo Trì Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
123. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
124. [Đống Nai] Giám Sát Kỹ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
126. [Tân Bình] Trưởng Phòng Dịch Vụ Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nhật
127. Công Nhân Cơ Khí Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
128. [Bình Dương] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
129. [KCN Tân Uyên, BD] - Kỹ Sư Thiết Kế Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/05/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
130. Giám Sát Kỹ Thuật Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Hoàn Phong
131. Thợ Đánh Bóng Inox Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Hoàn Phong
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
132. [Gò Vấp] Nhân Viên Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
133. Nhân Viên Bảo Trì Sửa Chữa Máy Tự Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hòa Phát
134. Kỹ Sư Luyện Kim Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hòa Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hòa Phát
135. Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hòa Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Điện Đo Lường Tự Động Hóa Dknec
136. Kỹ Sư Phòng Cháy Chữa Cháy (Mảng M&e Nhà Cao Tầng) Công Ty TNHH Cơ Điện Đo Lường Tự Động Hóa Dknec
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
137. [ Gò Vấp] Nhân Viên Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô (Technical Training Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Điện Đo Lường Tự Động Hóa Dknec
138. Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Điều Hòa Thông Gió Công Ty TNHH Cơ Điện Đo Lường Tự Động Hóa Dknec
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Chat