Tìm việc Cơ Khí trong tháng 02/2020 (356 việc làm) - Trang 12

Công ty TNHH TM Việt Thái Sinh
111. Nhân Viên Cơ Khí Công ty TNHH TM Việt Thái Sinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
112. [Vsip Hải Phòng] Kỹ Sư Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH NISSEY Việt Nam
113. Kỹ Thuật Viên Cơ Khí & Điện Công Nghiệp Công ty TNHH NISSEY Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
114. Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MDA E&C
115. Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanic Engineer) Công Ty TNHH MDA E&C
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kim Liên Hà Nội (Mitsubishi Kim Liên)
116. Kỹ Thuật Viên Sơn Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kim Liên Hà Nội (Mitsubishi Kim Liên)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đào Quyết
117. Nhân Viên Cơ Khí Công ty TNHH Đào Quyết
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
118. [Bình Dương] Nhân Viên Bảo Trì Sửa Chữa Máy Tự Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Amadoor
119. Thợ Làm Nhôm Kính Cao Cấp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Amadoor
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT
120. Nhân Viên Cơ Khí, Lắp Ráp Máy Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy TMT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Suzumoto Việt Nam
121. Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn Ép Nhựa Công ty TNHH Suzumoto Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp 504
122. Công Nhân Sản Xuất Trụ Điện Cơ Khí Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Lắp 504
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
123. Kỹ Sư IE (IE Engineer) Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
124. Trưởng Phòng Kiểm Tra Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
125. Nhân Viên Cơ Khí Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
 Idea Technology Solutions
126. Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất Nhà Máy Idea Technology Solutions
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
127. Bảo Trì Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
128. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
129. Nhân Viên Cơ Điện Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
130. Chủ Quản Kỹ Thuật Thiết Bị Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Chat