Tuyển dụng 78 việc làm Chế Biến Thực Phẩm trong tháng 06/2019 - Trang 1

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 78 việc làm Chế Biến Thực Phẩm trong tháng 06/2019 - Trang 1
Công ty TNHH MTV thực phẩm Phúc lộc thọ
1. Nhân Viên Sản Xuất - Bao Ăn Ở Công ty TNHH MTV thực phẩm Phúc lộc thọ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV thực phẩm Phúc lộc thọ
2. Nhân Viên Sản Xuất Công ty TNHH MTV thực phẩm Phúc lộc thọ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
3. Nhân Viên Sơ Chế - Đóng Gói Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
4. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
5. Nhân Viên Ngành Hàng - Thịt/ Thủy Hải Sản Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
6. Nhân Viên Thời Vụ - Ngành Hàng Bánh Tươi ( 2 Tháng) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
7. Nhân Viên Ngành Hàng Đông Lạnh Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
8. Nhân Viên Chế Biến Thực Phẩm Tươi Sống - Thịt Cá Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
9. Nhân Viên Sơ Chế Thực Phẩm (Rau - Thịt - Cá) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
10. Đầu Bếp Nấu Món Huế Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Long An] [Nam] Quản Lý Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Qa Ngành Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Bắc Ninh] Trưởng Bộ Phận QC Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Trưởng Bộ Phận Qa Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Qa - QC Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [Bình Dương] Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Bình Tân] Nhân Viên Qa Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Mảng Thực Phẩm Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 8 triệu VNĐ
Chat