Tuyển dụng 8 việc làm Cfa trong tháng 11/2019

Công ty TNHH Minh Phúc
1. Nhân Viên Hotline Ngân Hàng Tiên Phong Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
2. Quản Lý Tài Chính (Finance Manager) Công Ty CP Dược Phẩm Pharmacity
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
3. Chuyên Viên Tài Chính Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật ( TWGroup)
4. Trưởng Phòng Ngân Quỹ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật ( TWGroup)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Thanh Mai
5. Team Leader Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Thanh Mai
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật ( TWGroup)
6. Trưởng Phòng Nguồn Vốn Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật ( TWGroup)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
7. Chuyên Viên Cao Cấp Đầu Tư Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần VinHomes
8. Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính Công ty cổ phần VinHomes
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat