Tìm việc Bất Động Sản tại Đà Nẵng trong tháng 02/2020 (5 việc làm)

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận The Gallerie
Công ty Cổ phần Bất động sản BHOME
2. Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Công ty Cổ phần Bất động sản BHOME
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vùng Đất Sáng
3. Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Công Ty Cổ Phần Vùng Đất Sáng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  4 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
4. Trưởng Phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
5. Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat