Tuyển dụng 44 việc làm Bảo Vệ tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 44 việc làm Bảo Vệ tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019 - Trang 3
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ngân hàng Á Châu
21. Nhân Viên Bảo Vệ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ngân hàng Á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát Minh Vượng
22. Giám Đốc Chi Nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Phát Minh Vượng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
23. Bảo Vệ FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Khách sạn Alagon
24. Nhân Viên Hành Lý Khách sạn Alagon
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/3019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Chat